Intoit Travel Group

Intoit Travel Group är en hybrid av inkubator och investmentbolag. Vi startar och förvärvar nischade rese-, event och upplevelsearrangörer. Vår mission är att utveckla bolagen så att kunder, medarbetare och ägare alla får en bättre upplevelse.

Intoit har sedan 1999 haft engagemang i 18 bolag, huvudsakligen som huvudägare. Sju av företagen har varit startups och 11 har varit investeringar i existerande bolag. Idag är Intoit huvudägare i sex bolag. Det är African Tours & Safaris, More Sailing, Scuba Travel, Hummingbird Grupp & Konferens, Invictus Travel & Training och Hummingbird Lifestyle Travel.